Sökning: "Fredrik Virtanen"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Fredrik Virtanen.

 1. 1. Att rädda sin image : En analys av Fredrik Virtanens kriskommunikation efter #metoo

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Ebba Welin; [2020]
  Nyckelord :crisis communication; personal brand; image repair; qualitative text analysis; rhetorical analysis; #metoo;

  Sammanfattning : Several studies have been made on the crisis communication efforts made by politicians and athletes following a personal crisis, but few focus on the efforts made by other people of influence whose image and personal brand get hurt during a crisis. The aim of this study is to examine nine of Swedish journalist Fredrik Virtanen’s statements after he was accused of rape and sexual assault by several women during #metoo. LÄS MER

 2. 2. Offer eller förövare? -En multimodal kritisk diskursanalys av representationerna av anklagelserna och de socialaaktörerna i Uppdrag Gransknings avsnitt “#metoo och Fredrik Virtanen”

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Rebecca Benvenuto; Sara Borg; [2019]
  Nyckelord :MCDA; Rape myths; granskande journalistik; representation; sexualbrott; Uppdrag granskning;

  Sammanfattning : Som följd av mediernas felaktiga publiceringar av anklagelser mot Fredrik Virtanen under metoo-hösten 2017, gjorde Uppdrag granskning ett program där de granskade mediernaspubliceringar, som mötte stor kritik. Kritiken väckte vårt forskningsintresse för att genomföradenna studie. LÄS MER

 3. 3. "Man måste få bättra sig" : En retorisk textanalys av Fredrik Virtanens självförsvar efter anklagelserna i samband med #metoo.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Amanda Bolmvik Palmgren; Lisa Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :retorik; textanalys; apologia; Fredrik Virtanen; #metoo; självförsvar;

  Sammanfattning : Under hösten 2017 fick #metoo en enorm spridning i sociala medier. Rörelsen har beskrivits som en nutida revolution, och av länderna i Norden hade metoo-rörelsen störst genomslag i Sverige. LÄS MER

 4. 4. ”Den som granskar samhället måste också själv kunna tåla att bli granskad” : En fallstudie i Aftonbladets nyhetsrapportering av anklagelserna om våldtäkt och andra sexualbrott mot journalisten Fredrik Virtanen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Lovisa Sars; [2018]
  Nyckelord :press ethics; editorial policy; Fredrik Virtanen; Aftonbladet; pressetik; redaktionell policy;

  Sammanfattning : The aim of the study was to examine how the newspaper Aftonbladet reported the accusation on the journalist Fredrik Virtanen concerning sexual harassment and rape. He was at the time of the accusations employed at Aftonbladet as a chronicler and columnist. Aftonbladet has been criticized for inadequate coverage of the case. LÄS MER

 5. 5. "Jag har betett mig tölpigt" : pressetisk undersökning om namnpubliceringar i svenska medier utifrån anklagelserna mot Fredrik Virtanen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Annika Engström; Emma Hallén; [2018]
  Nyckelord :#metoo; Fredrik Virtanen; offentligheten; pressetik; journalistik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur pressetik verkar i förhållande till anklagelserna mot Fredrik Virtanen om sexuella trakasserier. Uppsatsen undersöker hur Aftonbladet, Expressen och Svenska Dagbladets (SvD) artiklar och krönikor förhåller sig pressetiskt till Virtanen-fallet och hur fallet beskrivs i tidningarna. LÄS MER