Sökning: "Fredrik Wallström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Fredrik Wallström.

 1. 1. Evaluation of Couchbase As a Tool to Solve a Scalability Problem with Shared Geographical Objects

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system; Linköpings universitet/Programvara och system

  Författare :George Yildiz; Fredrik Wallström; [2019]
  Nyckelord :Couchbase; Google tiles; Scalability;

  Sammanfattning : Sharing a large amount of data between many mobile devices can lead to scalability problems. One of these scalability problems is that the data becomes too large to store on mobile devices and that many updates are sent to each device. In this thesis, Couchbase is evaluated as a tool to solve this problem where the data has a geographical position. LÄS MER

 2. 2. 3D-Kopiering : Registrering och meshning av punktmoln för utskrift

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Hampus Dunström; Olof Holmberg; Gustav Jannering; Michael Karlsson; Martin Lundberg; Hannes Tuhkala; Fredrik Wallström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tekniken för att kunna skriva ut 3D-objekt har funnits i många år men först på 2010-talet har 3D-skrivare blivit tillgängliga även för vanliga konsumenter. Det finns dock ett problem: för att kunna använda en 3D-skrivare måste man antingen kunna CAD-mjukvara eller förlita sig på andra människors 3D-modeller. LÄS MER