Sökning: "Fredrik ring"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Fredrik ring.

 1. 1. Attenuation of structure-borne vibrations induced by trains passing railway switches

  Master-uppsats, KTH/Marcus Wallenberg Laboratoriet MWL

  Författare :Fredrik Lindström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The study of structure-borne vibrations caused by railway traffic is becoming increasingly relevant along with the expansions of cities, as building projects are forced towards more sensitive areas, e.g closer to railway tracks. With high enough vibration levels, there is a risk for human annoyance inside buildings. LÄS MER

 2. 2. Felkorrigerande koder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Klara Carlström; Fredrik Davidsson; Victor Jonsson; Ahmed Mohamadi; [2019-06-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att skydda ett meddelande från fel som kan uppstå under en överföringsprocess är något som måste göras vid all möjlig data- och informationskommunikation. ReedSolomon-koder är en klass av felkorrigerande koder som gör just detta. LÄS MER

 3. 3. Numerical methods for design of the transfer line of the ESSnuSB project : Independent Project in Engineering Physics

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/FREIA

  Författare :Karl-Fredrik Boholm Kylesten; [2019]
  Nyckelord :Accelerator Physics; Physics; Numerical methods; Engineering Physics;

  Sammanfattning : ESS neutrino Super Beam (ESSnuSB) is a project that aim to create ahigh energy beam of neutrinos and anti-neutrinos to study thephenomenon neutrino oscillation and learn more about symmetryviolations in quantum mechanics. To create the neutrino beam, negativeHydrogen ions must be transported from the ESS linear accelerator at2. LÄS MER

 4. 4. INFORMATIONSKRIGFÖRING I CYBERRYMDEN : en teoriprövande fallstudie av John A. Warden III:s teori på konflikten i Ukraina, 2013–2014.

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Fredrik Kesertzi; [2019]
  Nyckelord :John A. Warden III; femringsmodellen; Ukraina; informationskrigföring; strategi; cyberrymden;

  Sammanfattning : John A. Warden III is one of the leading contemporary air force theorists in the modern era. Warden´s five ring model has proved the ability to explain other dimensions of warfare, as Warden himself claims. A topic that had been receiving much attention is the relatively new arena of warfare, the so-called 'cyberspace'. LÄS MER

 5. 5. Provrigg för brandpost

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Fredrik Beiertz; [2018]
  Nyckelord :Konstruktion; Provrigg; Brandpost; Packning; O-ring;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har genomförts med hjälp av en litteraturstudie av elastomertätningar samt en fallstudie på företaget Thisab -Torshälla industrisvets AB. Företaget legotillverkar och svetsar ihop produkter åt andra företag samt har ett eget sortiment av brand- och spolposter som de själva producerar och monterar med hjälp av ett ventilhus från utomstående leverantör. LÄS MER