Sökning: "Fredrik sandberg sociologi"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Fredrik sandberg sociologi.

 1. 1. Livsvärldsarenan, livsvärldspedagogen och livskunskapen. Det kommunikativa handlandets betydelse för fritidsledaren som pedagog

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Fredrik Sandberg; [2006]
  Nyckelord :fritidsgård; ungdomar; livsvärldsarena; livsvärldspedagog; livskunskap; meningskonstitutionsanalys kommunikativt handlande; fenomenologi; kritisk samhällsteori; Sociology; Sociologi; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats tar sin utgångspunkt i intervjuer med fem ungdomar som besöker en fritidsgård. Syftet är att få en uppfattning om vilka konsekvenser Jürgen Habermas teori om det kommunikativa handlandet kan ha för fritidsgårdens verksamhet i förhållande till fritidsledarens arbete som pedagog. LÄS MER

 2. 2. Den påträngande verkligheten : Om reklamens utnyttjande av ungdomars identitetsarbete och konsumtionssamhällets kolonisation av den fria tiden

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Fredrik Sandberg; [2005]
  Nyckelord :ungdomar; reklam; tv-reklam; massmedia; livsstilar; identitet; fritid; Sociology; Sociologi; Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats tar sin utgångspunkt i ungdomars identitetsarbete i konsumtionssamhället och hur detta identitetsarbete påverkas av massmedier med fokus på reklambilder och tv program. Massmedier är framträdande till största del under ungdomars fritid. LÄS MER

 3. 3. "Det pratas mycket, det är det stora forumet" : En meningskonstitutionsanalys av fyra fritidsledares svar i en intervjukontext

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Fredrik Sandberg; [2005]
  Nyckelord :fritidsledare; fritidsgårdar; ungdomar; fenomenologi; Sociology; Sociologi; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Utifrån hur fritidsgården diskuteras idag vill denna uppsats problematisera och diskutera fritidsgårdens verksamhet. Syftet med uppsatsen är att med en meningskonstitutionsanalys analysera och tolka fyra fritidsledares syn på sitt yrke i en intervjukontext. LÄS MER

 4. 4. En grym gemenskap - Om identitetsarbete, gemenskap och integration i punkkulturen, med reflektioner kring fritidens betydelse som handlingsarena för subkulturer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Fredrik Sandberg; [2004]
  Nyckelord :Sociology; Sociologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats tar sin utgångspunkt i punk som subkultur och hur denna subkultur ges tillträde till fritidens arena. Utifrån detta är uppsatsen problemställning att titta på vilka sätt punk som subkultur kan tänkas stödja individer i deras identitetsarbete. LÄS MER