Sökning: "Fredrika Ahlström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Fredrika Ahlström.

 1. 1. Internhyressystemet i Lunds kommun - en studie av hur olika styrverktyg samverkar för att öka kommunnyttan

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofie Hansson; Fredrika Ahlström; Emma Forssell; [2004]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; kommunal verksamhet; internprissättning; ansvarsfördelning; beställarutförarmodell; resursfördelning; hyresprinciper; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet är att utreda hur internhyressystemets enskilda styrverktyg samverkar och om de tillsammans uppnår målsättningen att öka affärsmässigheten och kostnadseffektiviteten ur ett kommunperspektiv. Uppsatsen är genomförd som en kvalitativ fallstudie av Lunds kommun. LÄS MER

 2. 2. Organisationsstruktur och ekonomistyrning i samverkan - en fallstudie av Sydkraft Försäljning AB

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofie Hansson; Ebba Grauers; Fredrika Ahlström; [2003]
  Nyckelord :Sydkraft Försäljning AB; Matrisorganisation; Ekonomistyrning; Organisationsstruktur; Ansvarsfördelning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet är att beskriva och analysera ekonomistyrningen i ett stort försäljningsinriktat företag som nyligen organiserats enligt matrisstruktur. Metod: Det teoretiska avsnittet beskriver relevanta teorier kring ekonomisk styrning och organisationsstruktur. LÄS MER