Sökning: "Fredrika Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Fredrika Karlsson.

 1. 1. Kinesiska direktinvesteringar i Afrika

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Fredrika Karlsson; Alexander Åkerström; [2018-06-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study examines how Chinese foreign direct investments (FDI) affect the social development in Sub-Saharan Africa (SSA). Social development is measured as human development index (HDI) and inequality-adjusted human development index (IHDI). The effects of FDI have been investigated in several studies during the years. LÄS MER

 2. 2. Patients knowledge about caries prevention and oral hygiene - a comparative study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för odontologi; Umeå universitet/Institutionen för odontologi

  Författare :Sofie Karlsson; Fredrika Lundberg Palm; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: The caries aetiology is individual and multifactorial, and even though common causes are known to professionals, patients still suffer from the disease. The aim of this study was to investigate if the patient care education of today is optimal. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av energieffektivisering och dimensionering av solcellsanläggning på Berwalds förskola

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Malin Forsberg; Vincent Carlfjord; Fredrika Olsson; Maria Larsson; Caroline Karlsson; Tina Zakrisson; [2017]
  Nyckelord :Energieffektivisering; Solcellsanläggning; Driftuppföljning; Renovering; Förskola; Energiförbrukning; Termografiundersökning; Elförbrukning; Fjärrvärme; Koldioxidutsläpp;

  Sammanfattning : För att minska Sveriges klimatpåverkan och nå de nationella miljömålen måste energianvändningen minska. Det finns stor potential att använda energin mer effektivt inom byggsektorn och därför är det av stor vikt att energieffektiviserande åtgärder genomförs på befintliga byggnader. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of enclosure design, with focus on wild and domesticated herbivores in Swedish zoos

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Fredrika Karlsson Lindgren; [2016]
  Nyckelord :enclosure design; animal behaviour; domesticated herbivores; wild herbivores; zoo; stereotypic behaviour; feed enrichments;

  Sammanfattning : What is the meaning of zoos today? Some states that they are used for conservation and education, while other believes it’s a place for entertainment. When evaluating factors such as animal welfare and ability to perform natural behaviours, enclosure design is an important factor. LÄS MER

 5. 5. En marknadsundersökning av seniorbostadsmarknaden i Sverige : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Fredrika Englund; Tove Karlsson; [2015]
  Nyckelord :seniorboende; seniorbostad; seniorbostadsmarknad; senior; konceptboende;

  Sammanfattning : Befolkningen i Sverige ökar stadigt och främst bland de äldre åldersgrupperna. Prognoser visar att 25 % av befolkningen kommer att utgöras av pensionärer år 2040. Den ökade andelen äldre ställer högre krav på företagen på bostadsmarknaden då behovet av tillgänglighetsanpassade bostäder ökar. LÄS MER