Sökning: "Fredrika Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Fredrika Karlsson.

 1. 1. Kinesiska direktinvesteringar i Afrika

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Fredrika Karlsson; Alexander Åkerström; [2018-06-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study examines how Chinese foreign direct investments (FDI) affect the social development in Sub-Saharan Africa (SSA). Social development is measured as human development index (HDI) and inequality-adjusted human development index (IHDI). The effects of FDI have been investigated in several studies during the years. LÄS MER

 2. 2. "Deras öde skakade hela Sverige": Kvällstidningarnas skildringar av dödade barns begravningar mellan åren 2005-2015

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Fredrika Karlsson; Petra Marriott; [2018]
  Nyckelord :mord; våld; barn; begravning; offer; sörjande; gråt; tårar; mediernas inverkan; nation; sorgejournalistik; medial sorgedirigering; Aftonbladet; Expressen.; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka på vilka sätt kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen valde att gestalta offentliggjorda begravningar av barn som omkommit till följd av mord eller våldsbrott under tidsperioden 2005-2015. Vi har även analyserat vilka metoder och grepp tidningarna använt sig av för att styra läsaren mot ett visst sätt att sörja, samt om det finns outtalade normer eller en praxis gällande gråten. LÄS MER

 3. 3. Individens behov i centrum : En kvalitativ studie om biståndshandläggares perspektiv på arbetet med IBIC

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Fredrika Lundgren; Emmy Karlsson; [2018]
  Nyckelord :IBIC; discretion; legal certanity; care managers; elder.; Social Sciences;

  Sammanfattning : IBIC - A qualitative study about care managers perspective on the work with IBIC The aim of this study was to describe and analyze care managers perspective on the working model IBIC in eldercare, launched by Socialstyrelsen, in relation to di- scretion and legal certanity. The working model IBIC is a tool for care managers that aims to meet the individual needs. LÄS MER

 4. 4. Patients knowledge about caries prevention and oral hygiene - a comparative study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för odontologi; Umeå universitet/Institutionen för odontologi

  Författare :Sofie Karlsson; Fredrika Lundberg Palm; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: The caries aetiology is individual and multifactorial, and even though common causes are known to professionals, patients still suffer from the disease. The aim of this study was to investigate if the patient care education of today is optimal. LÄS MER

 5. 5. Konsumentskyddet vid andelsbaserad crowdfunding

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrika Karlsson; [2017]
  Nyckelord :finansrätt associationsrätt gräsrotsfinansiering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Crowdfunding is an alternative financing form that has evolved during the last ten years. It is defined as numerous financiers who are brought together with companies seeking capital on a digital market. In equity crowdfunding, financiers buy shares in the company. LÄS MER