Sökning: "Fredrika Sandstedt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fredrika Sandstedt.

  1. 1. Längtan efter ett lagomland : Kvinnors upplevelser av att leva med bipolär sjukdom

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Fredrika Sandstedt; Malin Kindblad; [2020]
    Nyckelord :Bipolär sjukdom; depression; hypomani; mani; kvalitativ; kvinnor; upplevelse;

    Sammanfattning : Bakgrund: Bipolär sjukdom är en kronisk, psykisk sjukdom där stämningsläget skiftar mellan perioder av mani och depression. Omkring 2–3% av Sveriges befolkning lever med sjukdomen idag och kvinnor är överrepresenterade. Behandlingen varierar men stämningsstabiliserande läkemedel är den främsta behandlingsformen. LÄS MER