Sökning: "Fredrika Taube Sjöstrand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fredrika Taube Sjöstrand.

  1. 1. “DET ÄR SÅ STRUKTURELLT ATT MAN TAPPAR BITEN ATT LEVA”

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Fredrika Taube Sjöstrand; Nelly Ängheden; [2023-05-23]
    Nyckelord :Arbetsterapi; rättspsykiatrisk slutenvård; högsäkerhetsmiljö; aktivitetsutförande; återintegration;

    Sammanfattning : Bakgrund Arbetsterapeuter har fokus på människans görande som påverkar hälsa och välbefinnande, och möjliggör för engagemang i meningsfulla aktiviteter. Arbetsterapeuter arbetar inom rättspsykiatrisk slutenvård där personer som har begått ett brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning vårdas. LÄS MER