Sökning: "Fredsbyggandeprocess"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Fredsbyggandeprocess.

  1. 1. Det första demokratiska valet efter konflikt och dess betydelse för fortsatt fred – En fallstudie av valen i Sierra Leone och Elfenbenskusten

    L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Andrea Hambraeus; Alice Uhlin; [2019]
    Nyckelord :Elfenbenskusten; Institutionalization before Liberalization; Inbördeskrig; Sierra Leone; Fredsbyggande; Fredsbyggandeprocess; Demokratisering; Demokratiseringsprocess; Val; Law and Political Science;

    Sammanfattning : När och hur man ska hålla det första demokratiska valet i ett land som har präglats av konflikt är en tudelad diskussion. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken betydelse utformandet av det första postkonfliktuella valet i ett land har för fortsatt fred. LÄS MER