Sökning: "Free creation"

Visar resultat 1 - 5 av 179 uppsatser innehållade orden Free creation.

 1. 1. Från skrubben under trappan till ett läskande vardagsrum : En undersökning om hur bibliotekspersonal arbetar med ungdomsavdelningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Lotta Lundin; Gemma Ingargiola; [2021]
  Nyckelord :Public library; free zone; teens; teen space; low-intensity arena; folkbibliotek; frizon; ungdomar; ungdomsavdelning; lågintensiv arena;

  Sammanfattning : The purpose of this essay was to explore how library staff work with the creation of a teen space. We have taken into consideration teen’s spatial needs and how the library staff have worked to satisfy these needs, as well as how the space can be designed to minimize conflicts that can occur between different library attendees. LÄS MER

 2. 2. The effects of a subscription-based business model : A qualitative study of women who consume menstrual hygiene products and how subscription-based business models influence customer experience.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Thelma Holm; Ebba Westin; [2021]
  Nyckelord :Menstrual hygiene management; Menstrual hygiene products; Customer experience; Value creation; Online subscriptions; Subscription-based business model; Facilitators for subscriptions; Barriers to subscriptions;

  Sammanfattning : In recent years, menstruation and menstruation hygiene products has had an increased interest, which has resulted in the topic being debated in many parts of the world. Change has been encouraged and some countries have acted to facilitate women's consumption of menstrual hygiene products. LÄS MER

 3. 3. Den informella marknaden för hyresrättskontrakt i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Tobias Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Rättvisa; svarthandel; prisreglering; förmedling; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sweden has a significant rental sector with about a third of the total number of households rented out. The intention of the rental market should be that it is accessible to all people in society, regardless of nationality or income. LÄS MER

 4. 4. Bildskapande, genus och jämställdhet i förskolan : En studie om tre förskollärares syn kring genus och jämställdhet i barns bildskapande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Elin Gunnarsson; Sophia Löfstrand; [2021]
  Nyckelord :Art subject; equality; free creation; gender; planning activities; preschool; Bildämnet; fritt skapande; förskola; genus; jämställdhet; planerade aktiviteter.;

  Sammanfattning : Utifrån vårt intresse inom bild så har vi uppmärksammat att det förekommer skillnader i pojkar och flickors bilder, hur dem målar och vad dem målar. Studiens syfte är att belysa hur några förskollärare arbetar kring jämställdhet i sina bildaktiviteter. LÄS MER

 5. 5. Högstadieelevers erfarande av mening i musikundervisningen i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Sofia Lekardal; [2021]
  Nyckelord :music; high school; meaning; lifeworld phenomenology; music education; music pedagogy; musik; högstadiet; mening; livsvärldsfenomenologi; musikundervisning; musikpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att, utifrån ett livsvärldsperspektiv, utforska högstadieelevers erfarande av mening i musikundervisningen i skolan. Vilka upplevelser av mening beskriver högstadieeleverna och vilken roll beskrivs läraren ha i dessa upplevelser? Undersökningen är kvalitativ och bygger på semistrukturerade intervjuer med tre högstadieelever. LÄS MER