Sökning: "Free rental arrangement"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Free rental arrangement.

 1. 1. Marknadshyra på nyproduktion : Behålla presumtionshyror eller avreglera?

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :David Wassberg; Simon Sand; [2019]
  Nyckelord :Rental market; Presumtionshyra; Market rent; Free rental arrangement; Januariavtalet; Hyresgästföreningen; Hyresmarknaden; Presumtionshyra; Marknadshyra; Fri hyressättning; Januariavtalet; Hyresgästföreningen;

  Sammanfattning : In January 2019 the Swedish government created an agreement called “Januariavtalet” as a result of the 2018 election. Part of this agreement includes that they want to introduce market rent in the new-built part of the market. LÄS MER

 2. 2. Fri kontra reglerad hyressättning – En studie av Stockholms hyresbostadsmarknad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI); Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Joel Wangenborg; [2012]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Several Swedish municipalities, in particular Stockholm inner city, suffer from excessive housing shortage – demand exceeds supply by far. The result of this is for example a market with a long housing queue, illegal trade with lease agreements and rental houses being transformed into building societies. LÄS MER