Sökning: "Freezing of gait"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Freezing of gait.

 1. 1. Detection of Freezing of Gait and Feature Extraction of Human Gait with Linear Discriminant Analysis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Emma Sjögren; [2019]
  Nyckelord :Classification; Linear discriminant analysis; Freezing of gait; Parkinson s disease; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Linear discriminant analysis (LDA) is performed in order to detect freezing of gait (FOG) in gait acceleration data. The data is collected from 10 healthy test persons, imitating Parkinson's disease (PD) gait, with the cellphone application Medoclinic. LÄS MER

 2. 2. Cueingstrategiers effekt på freezing och gånghastighet vid Parkinsons sjukdom : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Sjukgymnastik

  Författare :Erica Skansen; [2013]
  Nyckelord :Parkinson s disease; auditory cueing; visual cueing; freezing; gait speed; Parkinsons sjukdom; auditiv cueing; visuell cueing; freezing; gånghastighet;

  Sammanfattning : Parkinsons sjukdom drabbar 15 av 10 000 personer. Sjukdomen kan påverka gången genom freezing, då individen stannar upp och är oförmögen att fortsätta att gå. Detta är ett mycket besvärande symtom som kan behandlas med olika cueingstrategier. Även gånghastighet kan förbättras med hjälp av cueingstrategier. LÄS MER

 3. 3. Real-Time Gait Analysis Algorithm for Patient Activity Detection to Understand and Respond to the Movements

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för datavetenskap och kommunikation; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för datavetenskap och kommunikation

  Författare :Inam-ul-Haq ; Adnan Jalil; [2012]
  Nyckelord :Parkinson s disease; Gait Analysis; Movement Disorder; Wireless Sensors;

  Sammanfattning : Context: Most of the patients suffering from any neurological disorder pose ambulatory disturbance at any stage of disease which may result in falling without showing any warning sign and every patient is different from another. So there is a need to develop a mechanism to detect shaky motion. LÄS MER