Sökning: "Frege"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Frege.

 1. 1. Om Wittgensteins Tractatus : ett solipsistiskt begreppssystem och dess funktion

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Filosofi

  Författare :Mona Malmström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to find out whether Ludwig Wittgenstein’s Tractatus Logico-Philosophicus can be equated with a conceptual system or ”Begriffsschrift”, and what the function of such a representative system would be. How can solipsism, idealism and realism be understood given that interpretation? Wittgenstein’s early philosophical inquiry revolved around the same problem with which Gottlob Frege and Bertrand Russell had dealt with. LÄS MER

 2. 2. Språkanvändning och förståelsekonstituering vid lärande : Ett studium om alternativ till den sociokulturella teorin inom pedagogik

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Alexander Törnqvist; [2016]
  Nyckelord :Språk; språkinlärning; konceptualisering; intentionala expressiva ansatsen; pedagogik; intentionalitet; didaktik; förståelse; språkspel; Lars Hertzberg; Frege; Ogdens triangel; sociokulturell; social konstruktion; Paul Ricœur; Slavoj; Zizek; social-konstruktion; social-konstruktivistism; socialkonstrukuvism; socialkonstruktionism; fenomen; fenomenografi; Husserl; Wittgenstein; Filosofiska undersökningar; Thorsten Johansson; diskursanalys; Elsie Andeberg;

  Sammanfattning : I denna uppsats avhandlas alternativ till det sociokulturella perspektivet inom lärande och språkutveckling om hur förståelse konstitueras. Denna syn på språket grundar sig i Ludwig Wittgensteins teorier om till exempel språkspel som utvecklat en språktradition som kallas fenomenografi. LÄS MER

 3. 3. El trasvase interlingüístico de las metáforas en La casa de Bernarda Alba : Un estudio comparativo del español al sueco

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för moderna språk

  Författare :Nikolina Höljö; [2016]
  Nyckelord :Lorca; metáfora; trasvase interlingüístico; traducción; metáfora conceptual; sentido; significado; dominios origen y meta; asociaciones culturales;

  Sammanfattning : En esta tesina se analiza las diferencias entre las metáforas en La casa de Bernarda Alba y sus equivalentes en una traducción sueca. Nuestros análisis se basan en la teoría sobre las metáforas conceptuales de Lakoff y Johnson (1980) con su enfoque cognitivista, además de la teoría de Gottlob Frege y sus ideas sobre sentido y significado, en el momento de compararlas. LÄS MER

 4. 4. Expressive-Assertivism

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Praktisk filosofi

  Författare :Jonathan Svantesson; [2012]
  Nyckelord :Boisvert; metaethics; expressivism; Frege-Geach; expressive-assertivism; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks om Daniel Boisverts hybrida expressivistiska teori Expressive-Assertivism är en möjlig lösning på det klassiska Frege-Geach-problemet för expressivister.... LÄS MER