Sökning: "Freja Litzén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Freja Litzén.

  1. 1. ”Är du tjock så mår du inte bra men är du smal så mår du bra” : En kvalitativ studie om sociala mediers påverkan på unga kvinnors kroppsideal och självförtroende

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

    Författare :Caroline Danziger; Freja Litzén; [2019]
    Nyckelord :Unga kvinnor; sociala medier; kroppsideal; influensers;

    Sammanfattning : Sociala medier har på senaste fått ett uppsving i dagens samhälle. Det är allt fler individer som använder sig av sociala medier och det har visat sig vara unga kvinnor som är mest aktiva på nätet. LÄS MER