Sökning: "Freja Wessman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Freja Wessman.

 1. 1. Smartphones, ett problem eller en tillgång? - En kvantitativ studie om unga studenters attityder till smartphones

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Freja Wessman; [2019]
  Nyckelord :Smartphoneanvändning; studenter; stress; missnöje; känslonormer; Social Sciences;

  Sammanfattning : Följande studie är en kvantitativ undersökning av unga studenters attityder till smartphoneanvändning. Det finns få svenska undersökningar om attityder till smartphones trots en dramatisk ökning av användande de senaste åren. LÄS MER

 2. 2. Stereotypundersökning om barnfria, - ett socialpsykologiskt experiment.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Freja Wessman; Lina Fahlborg; [2019]
  Nyckelord :Stereotyper; Barnfrihet; Kön; AC-IN; agentisk; kommunal; Social Rollteori; Social Sciences;

  Sammanfattning : To be childfree, i.e., to voluntarily not have children, deviates from the social norm. The aim of this study was to investigate the stereotype content for childfree in Sweden, and how their gender, and factors of the participants, affects the stereotype. LÄS MER