Sökning: "Frejdel Haar Bidstrup"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Frejdel Haar Bidstrup.

  1. 1. Vem värdesätter min värld? Kulturarvsanspråk i Christiania, Köpenhamn

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

    Författare :Frejdel Haar Bidstrup; [2018-06-19]
    Nyckelord :conflict in built heritage; Christiania; heritage mapping;

    Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning motbebyggelseantikvarisk verksamhet2018, 180 hpGrundnivå2018:25.... LÄS MER