Sökning: "Frekvensläggning lager"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Frekvensläggning lager.

 1. 1. Åtgärder för en effektivare intern materialförsörjning : Genomlysning av förbättringsområden för lager till slutmontering av gruvmaskiner med fördjupning inom frekvensläggning – en studie vid Epiroc Rock Drills AB

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling; Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Niklas Eskilsson; David Magnuson; [2019]
  Nyckelord :Warehouse operations; inventory management; slotting optimization; class-based storage; ABC-analysis; frequency classification; root cause analysis; Lagerstyrning; frekvensläggning; lagerplatstilldelningssystem; klass-baserat lagringssystem; klassbaserat placeringssystem; ABC-analys; frekvensklassificering; rotorsaksanalys;

  Sammanfattning : Epiroc har åtnjutit en längre period av kraftig tillväxt samtidigt som flertalet effektiviseringsprojekt har genomförts med syfte att öka produktionsvolymen för att möta marknadens efterfrågan. Detta genom att bland annat implementera en variant av Lean production – The Way We Produce. LÄS MER

 2. 2. Frekvensläggning av lager

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Petra Engström; Kristina Thurin; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Article Placement in Storage

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan

  Författare :Robin Edberg; Magnus Qvint; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Beijer Byggmaterial är ett företag med förbättringspotential angående lagerhantering. Eftersom lager och service är centralt i företagets syfte kan lönsamhet uppnås vid effektiviserad lagerhantering.Syftet med rapporten har varit att minska tiden för plockning av artiklar ur ett kundperspektiv på Beijer Byggmaterials lager i Halmstad. LÄS MER

 4. 4. Styrning av artikelplacering i lager

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Mattias Bergqvist; Rikard Stenbäcken; [2010]
  Nyckelord :ABC-analysis; Article placement; Frequency orientation; Stock; Warehouse layout; ABC-analys; Artikelplacering; Frekvensläggning; Lager; Lagerlayout;

  Sammanfattning : This thesis deals with the field of warehouse management, focusing on frequency control of stock. The purpose of the thesis is to reduce the warehouse staff mileage by placing an article based on its number of picks, i.e. how frequently it gets picked. LÄS MER

 5. 5. Förbättrad plockkvalitet - ett kvalitetsprojekt vid DSV solution AB

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :Lina Hult; Lisa Nilsson; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts vid institutionen för teknik och naturvetenskap vid Linköpings Tekniska Högskola. Uppdragsgivare har varit DSV Solutions AB i Norrköping som önskade att ett kvalitetsprojekt skulle genomföras i lagret på Händelö. LÄS MER