Sökning: "Frekvensläggning"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Frekvensläggning.

 1. 1. Åtgärder för en effektivare intern materialförsörjning : Genomlysning av förbättringsområden för lager till slutmontering av gruvmaskiner med fördjupning inom frekvensläggning – en studie vid Epiroc Rock Drills AB

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling; Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Niklas Eskilsson; David Magnuson; [2019]
  Nyckelord :Warehouse operations; inventory management; slotting optimization; class-based storage; ABC-analysis; frequency classification; root cause analysis; Lagerstyrning; frekvensläggning; lagerplatstilldelningssystem; klass-baserat lagringssystem; klassbaserat placeringssystem; ABC-analys; frekvensklassificering; rotorsaksanalys;

  Sammanfattning : Epiroc har åtnjutit en längre period av kraftig tillväxt samtidigt som flertalet effektiviseringsprojekt har genomförts med syfte att öka produktionsvolymen för att möta marknadens efterfrågan. Detta genom att bland annat implementera en variant av Lean production – The Way We Produce. LÄS MER

 2. 2. Waste i en orderhanteringsprocess : en fallstudie vid ett grossistföretags webblager

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Max Jakobsson; Rickard Gustavsson; Mattias Svensson; [2018]
  Nyckelord :waste; webblager; grossistföretag; e-handel;

  Sammanfattning : Bakgrund: Konkurrensen om kunder ökar allt mer inom e-handeln. Inom grossistföretag är lagerverksamheten den viktigaste komponenten för en framgångsrik verksamhet och detta blir allt viktigare då e-handeln expanderar. För att driva en effektiv lagerverksamhet bör företag identifiera och eliminera waste. Frågeställningar:1. LÄS MER

 3. 3. Stadium central warehouse - possibilities to an improved picking process

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Fredrik Lidman; Johannes Sandgren; [2017]
  Nyckelord :orderpicking; order picking; time study;

  Sammanfattning : Stadium driver i dagsläget en centrallagerlösning i Norrköping sedan år 2006. Det har skett en stabil ökning av både butiker samt omsättning sedan bolaget startades. Stadium har ett avtal med PostNord angående driften av lagerverksamheten på centrallagret samt Pema angående bemanningen. LÄS MER

 4. 4. Frekvensläggning av lager

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Petra Engström; Kristina Thurin; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Logistisk optimering av timmerplan : en fallstudie av Kåge såg

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Mikaela Berglund; [2014]
  Nyckelord :logistik; sågverk; nulägesanalys; arbetsstudie; GPS Timber; investeringskalkyl ;

  Sammanfattning : Transport, inmätning och lagring av timmer på timmerplanen är kostnadskrävande aktiviteter som påverkar svenska sågverks ekonomi i hög grad. I och med detta har flertalet svenska sågverk på senare år sett över internlogistiken och investerat i beslutsstöd på timmerplanen. LÄS MER