Sökning: "Frekvensomformare"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Frekvensomformare.

 1. 1. Utvärdering av roterande borstlösfrekvensomformare tillspårledningar

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Leith Aldahan; Ivan Kudoori; [2019]
  Nyckelord :Frequency converter; induction motor; track circuit; asynchronous motor; railway signaling; reluctance motor; RAMS; Frekvensomformare; asynkronmotor; spårledning; asynkronmaskin; signalsystem; reluktansmotor; RAMS;

  Sammanfattning : Spårledningar används inom tunnelbanan för att visa tågets position samt bestämma tågets hastighet genom att bryta spänningsamplituden i signalen vid olika frekvenser. Frekvensen till spårledningen fås från en roterande frekvensomformare. I dagens anläggning används roterande frekvensomformare med borstar. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av statiska frekvensomformare till spårledningar för Stockholm tunnelbana

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Ali Esmaeilie; [2019]
  Nyckelord :static frequency converter; track circuit; statiska frekvensomformare; spårledningar; signalsystem;

  Sammanfattning : Tunnelbanan är ett mycket viktigt transportmedel i Stockholm som är igång större delen av dygnet. Tunnelbanans Röda och Blå linjer använder sig av ett äldre signalsystem från 60-talet. Det system som används för signaleringen av de två linjerna är av typen växelströmspårledning med kodning och använder reläställverk. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av demoutrustning för MOVI-C

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Elias Rosén; [2018]
  Nyckelord :Product development; design; concept generation; demo equipment; Produktutveckling; konstruktion; konceptgenerering; demoutrustning;

  Sammanfattning : SEW-Eurodrive (SEW) är ett företag som tillverkar och säljer produkter inom området elmotorer, växellådor, decentraliserad elektronik, motion control (styrning av drivsystem), frekvensomformare och servosystem. SEW-Eurodrive har i dagsläget ett flertal olika demoutrustningar för att visa olika produkters funktioner för kunder på industrimässor. LÄS MER

 4. 4. Optimering av aspirationsanläggning hos Viking Malt Ab : Optimering av aspirationsanläggning hos Viking Malt med fokus på frekvensstyrning och spjällreglering

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Andy Westh; Jesper Johansson; [2016]
  Nyckelord :efficiency; aspiration; speed control; electricity; ventilation; optimization; malt plant; effektivisering; aspiration; varvtalsreglering; elanvändning; ventilation; optimering; malt;

  Sammanfattning : This thesis has reviewed two aspirationssystems at Viking Malt in Halmstad, Sweden. Based on this different optimization solutions has been developed for aspirationssystem 180 and 901. Viking Malt has several of plants and is the fifth largest producer of malt in Europe. LÄS MER

 5. 5. Analys av elkvalité vid en mindre industri i Norrlands inland

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Tord Frisk; [2016]
  Nyckelord :Power Quality; Elkvalité;

  Sammanfattning : Från den elektriska likströmsmotorn, till dagens komplexa trefassystem med motorer styrda av frekvensomformare, skapas det idag mer ”skräp” på elnätet än någonsin. Det har givit oss ett modernt problem som ofta är osynligt, men som kan ställa till med rejäl oreda om man har otur. LÄS MER