Sökning: "Frelnivåstyrningsteori"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Frelnivåstyrningsteori.

  1. 1. Den gemensamma fiskeripolitiken i flernivåstryre

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

    Författare :Tannaz Ghaderi; Marija Majdandzie; [2013-06-28]
    Nyckelord :Frelnivåstyrningsteori; Demokrati; Horisonell och vertikal samverkan; Nätverk; Intresseorganisationer; Fiskeripolitik;

    Sammanfattning : .... LÄS MER