Sökning: "Fremanezumab"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Fremanezumab.

  1. 1. Behandling med monoklonala antikroppar vid episodisk och kronisk migrän

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

    Författare :Emma Lindell; [2019]
    Nyckelord :Migrän; monoklonala antikroppar; Erenumab; Fremanezumab;

    Sammanfattning : Bakgrund: Migrän är en av de vanligaste huvudvärksformerna och drabbar 11–12% av den vuxna befolkningen. Det finns flera olika utlösande faktorer bland annat stress, hunger och sömnbrist. Vid ett migränanfall är smärtan unilateral, pulserande och förvärras vanligen vid fysisk ansträngning. LÄS MER