Sökning: "Fremskrittspartiet"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Fremskrittspartiet.

 1. 1. ”Alla andra är alarmister” Varför är de skandinaviska högerpopulistiska partierna klimatskeptiker?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ida Eriksson; [2018-07-02]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; Dansk Folkeparti; Fremskrittspartiet; högerpopulism; högerpopulistisk miljöpolitik; klimatpolitik; klimatskeptiker; populism; Sverige; Norge; Danmark;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om klimatpolitik hos högerpopulistiska partier i Skandinavien. Tre partiers uttalanden om klimatfrågor analyseras och jämförs. Syftet är att identifiera ideologiska förklaringar till att politiken ser ut som den gör och gemensamma drag i en skandinavisk högerpopulistisk klimatpolitik. LÄS MER

 2. 2. Högerpopulistiska partier i media och partipolitiska valframgångar : En jämförande fallstudie genom en kvantitativ innehållsanalys av Sverigedemokraterna och Fremskrittspartiet i dagspress

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Mathilda Löfvenberg; [2017]
  Nyckelord :right-wing populist parties; power of media; electoral success; the agenda-setting theory;

  Sammanfattning : In recent years a wave of right-wing populist parties has sweep in Europe. Two of these are Sweden’s Swedish Democrats and Norway’s Progress Party. The purpose of this thesis is to contribute to research on how political parties are portrayed in mainstream media and how that may influence political party success in the elections. LÄS MER

 3. 3. Högerpopulistiska partiers politiska inflytande : En komparativ analys av Danmark, Norge och Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Henrik Ocklind; [2017]
  Nyckelord :populism; politiskt inflytande; Dansk Folkeparti; Fremskrittspartiet; Sverigedemokraterna; regeringssamarbete; koalition;

  Sammanfattning : De tre skandinaviska länderna Danmark, Norge och Sverige har samtliga ett högerpopulistiskt parti i de nationella parlamenten. Inflytandet som partierna har fått över den nationella politiken skiljer dem åt, i Danmark agerar Dansk Folkeparti stödparti till regeringen och i Norge sitter Fremskrittspartiet i regeringen. LÄS MER

 4. 4. Gender, Equality and Ambiguity A study of the Scandinavian radical-right populist parties’ views on gender equality

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Rosqvist; [2016-03-11]
  Nyckelord :Sweden Democrats; Norwegian Progress Party; Danish People s party; gender equality; radical right populism; gender and nation; the other; Sverigedemokraterna; Fremskrittspartiet; Danske Folkeparti; jämställdhet; radikal högerpopulism; genus och nation; den Andre;

  Sammanfattning : This study aims at descriptively analyzing the views on gender equality of the Scandinavian radical-right populist (RRP) parties; the Sweden Democrats, the Norwegian Progress party and the Danish People’s party, by studying how these views are manifested in a selection of official party documents. More specifically, the study focuses on possibly outlining common patterns in the Scandinavian RRP parties’ views on gender equality, even though these parties stem from different political backgrounds. LÄS MER

 5. 5. Strategier och högerpopulism

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jens Mattsson; Jacob Dahlberg; [2016]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : Högerpopulistiska partier har haft stora valframgångar i Europa och Skandinavien under de senaste årtiondena, där vissa partier även deltagit i koalitionsregeringar. Dessa partier agerar på en ny politisk dimension och politiserar frågor som tidigare inte ansetts särskilt viktiga, främst invandringsfrågan. LÄS MER