Sökning: "Frequency converter"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade orden Frequency converter.

 1. 1. Stepdown-omvandlare med låg tomgångsförlust

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Elektroniska Kretsar och System

  Författare :David Smedberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A power supply unit with very low standby losses has been constructed. A reference design from Texas Instrument was used as a comparison and starting point. A choice between optimizing the existing reference design or creating a new power supply was made. The losses in the reference design was located to be due to high switching frequency. LÄS MER

 2. 2. A Comparison of Grid-Forming and Grid-Following Control of VSCs

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för elektroteknik

  Författare :Pontus Roos; [2020]
  Nyckelord :Voltage source converter; Synthetic inertia; Fast frequency response; Power system; STATCOM; Energy storage; Power electronics; Syntetisk svängmassa; Frekvensreglering; Elkraftsystem; energilager; kraftelektronik;

  Sammanfattning : Variable renewable energy sources are today increasingly integrated in the power system as a step towards the renewable society. The large-scale introduction of converter-based energy sources brings challenges in terms of reduced damping to the power system due to the reduced number of synchronous generators. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of SoTA control strategies designed for a LLC Converter in an Aerospace environment

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Anton Gebert; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis is an investigation into suitable control algorithms for military applications of the high frequency (600kHz) LLC Converter. The thesis focuses on establishing a basis for mimicking a military application; loads, sources and peripheral conditions. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av roterande borstlösfrekvensomformare tillspårledningar

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Leith Aldahan; Ivan Kudoori; [2019]
  Nyckelord :Frequency converter; induction motor; track circuit; asynchronous motor; railway signaling; reluctance motor; RAMS; Frekvensomformare; asynkronmotor; spårledning; asynkronmaskin; signalsystem; reluktansmotor; RAMS;

  Sammanfattning : Spårledningar används inom tunnelbanan för att visa tågets position samt bestämma tågets hastighet genom att bryta spänningsamplituden i signalen vid olika frekvenser. Frekvensen till spårledningen fås från en roterande frekvensomformare. I dagens anläggning används roterande frekvensomformare med borstar. LÄS MER

 5. 5. Undersökning av en högspänningsomvandlare : Parameteridentifiering, modellering och simulering av högfrekvent kraftomvandlare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Abdirahman Ahmed; [2019]
  Nyckelord :Kraftomvandlare; Parasitkomponent; U-I karaktäristik; Transformator; Kretsmodellering.;

  Sammanfattning : Detta arbete har genom experiment, simuleringar, beräkningar och tester undersökt en högspänningskrafttransformator för höga frekvenser. Med hjälp av en steganalys identifierades parasitelemet i kraftomvandlaren. En transformator modell och en likriktarmodell kunde tas fram. Genom att använda LT-spice kunde resultatet valideras. LÄS MER