Sökning: "Frestelsekultur"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Frestelsekultur.

 1. 1. När politiker byter sida - En undersökning om svängdörrarna mellan privata och offentliga anställningar

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Louise Moberg; Simon Barajas Lamo; [2019]
  Nyckelord :Korruption; demokrativärden; svängdörrar; övergångsrestriktioner; frestelsekultur; institutional rational choice; politisk kultur; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Juli 2018 infördes en ny lag med syfte att begränsa statsråd och statssekreterares möjlighet att över natt pendla mellan en anställning inom offentlig och privat sektor. Detta med syfte att motverka korruptionsrisk, förtroendeskada för staten och snedvriden konkurrens. LÄS MER

 2. 2. Det rationella maktmissbruket : En studie om New Public Management och korruption

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tomas Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :New Public Management; korruption; rationalitet; gynnsam frestelsekultur; institutionella arrangemang;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine if the organisational reforms, commonly referred to as New Public Management, have led to an institutional arrangement that promotes corrupt behaviour among officials at the sub-national level. By using a theoretical framework which is based on rationality among actors within the current institutional arrangement it is suggested that these reforms have created an environment where bribes and nepotism will increase and spread. LÄS MER

 3. 3. Incitament mot korruption

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Maria Wallgren; Michaela Sjöstrand; [2015-01-27]
  Nyckelord :Korruption; Frestelsekultur; Offentlig upphandling; Incitament; Rationalistisk institutionell teori;

  Sammanfattning : Inledning: Sverige har under lång tid ansetts vara ett land med mycket låg nivå av korruption och har av andra länder setts som ett föredöme. Dock har det på senare år varit ett ökande antal mutskandaler och korruptionshärvor i landet som har gjort att problemet med korruption debatterats flitigt både av politiker och media. LÄS MER