Sökning: "Freud"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade ordet Freud.

 1. 1. Drömmen i dåliga bilder -En studie om estetiken i Beyond the Black Rainbow och Inland Empire

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Kim Jakobsson; Daniel Sandberg; [2019]
  Nyckelord :Shlovsky; Freud; defamiliarization; ostranenie; the uncanny; uncanny valley; aesthetics; cinematography; image; grain; ugliness; surrealism; Beyond the Black Rainbow; Inland Empire; David Lynch; Panos Cosmatos;

  Sammanfattning : This thesis examines visionary directors David Lynch and Panos Cosmatos aesthetics in the films Inland Empire and Beyond the Black Rainbow. Two films with surrealistic aspects that are using a form of degraded aesthetics to achieve a certain kind of cinematography that is rarely seen in the industry. LÄS MER

 2. 2. "Jag har drömt så underligt" : Drömmandet i Lewis Carrolls Alice i Underlandet och Tim Burtons filmadaption

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Izabelle Zeijlon; [2019]
  Nyckelord :Alice i Underlandet; drömmar; Lewis Carroll; Tim Burton; intermedialitet; Freud; filmadaption;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur drömmen gestaltas i romanen Alice i Underlandet och Tim Burtons filmadaption från 2010. Tillvägagångssättet för att uppnå syftet är en intermedial analys kombinerat med teorier om drömmar i film samt Freuds teorier om drömmar i litteratur. LÄS MER

 3. 3. Edward Westermarck : Forskare i vetenskapens vindskiften

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Olof Ehrenkrona; [2019]
  Nyckelord :vetenskapshistoria; Westermarck; Durkheim; sociologi; socialantropologi; darwinism; moralfilosofi; epistemic virtues;

  Sammanfattning : Edward Westermarck, finlandssvensk sociolog och filosof, studeras med Lorraine Dastons och Peter Galisons (D&G) metod för att analysera vetenskapshistoriska förändringar. Syftet är att testa ändamålsenligheten i D&G:s analysmodell för att studera metodologiska och innehållsliga förändringar. LÄS MER

 4. 4. Willy Loman's Deterioration : From a Psychoanalytical Perspective

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Rafaela Dimitriadi; [2019]
  Nyckelord :Willy Loman; Death of a Salesman; Suicide; Narcissism; Borderline Personality Disorder; Psychoanalysis; Freud;

  Sammanfattning : This essay will analyze the protagonist of Arthur Miller’s, Death of a Salesman, Willy Loman, from a psychoanalytical perspective. The purpose is to establish the reason for his suicide. LÄS MER

 5. 5. Unsubstantial Territories : Nomadic Subjectivity as Criticism of Psychoanalysis in Virginia Woolf's The Waves

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Andrey Belov; [2019]
  Nyckelord :Virginia Woolf; The Waves; Jacques Lacan; Gilles Deleuze and Félix Guattari; Rosi Braidotti; psychoanalysis; subjectivity; nomadic subjectivity;

  Sammanfattning : This essay looks at subjectivity in Virginia Woolf’s The Waves employing a psychoanalytic approach and using the theories of Gilles Deleuze and Félix Guattari. Woolf’s relation to the theories of her contemporary Sigmund Freud was unclear. LÄS MER