Sökning: "Frida Åkesson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Frida Åkesson.

 1. 1. FYSIOTERAPEUTERS UPPLEVELSER AV SAMARBETET MED UNDERSKÖTERSKOR INOM ÄLDREOMSORGEN. EN FOKUSGRUPPSSTUDIE

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Alma Thelander; Frida Åkesson; [2021-11-18]
  Nyckelord :Interprofessionellt samarbete; äldre; särskilt boende; fysioterapi; kvalitativ;

  Sammanfattning : Antalet äldre på särskilt boende kommer att öka de kommande åren på grund av att människor lever längre. En stor utmaning är att hjälpa brukarna bibehålla sin fysiska förmåga. Detta utförs av fysioterapeuter genom rehabilitering. LÄS MER

 2. 2. Re-design av kommunikationsbyrån Åkesson & Currys webbsida : En rapport som beskriver produktionsprocessen för kommunikationsbyråns nya webbsida

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Frida Beijer; [2013]
  Nyckelord :web-design; re-design; usability; logotype; navigation; webbdesign; re-design; användbarhet; logotyp; navigation;

  Sammanfattning : Den här rapporten redovisar produktionsprocessen för en re-design av en webbsida. Kommunikations-byrån Åkesson & Currys webbsida har funnits i över fem år. I dagsläget tycker inte företaget att webbsidan representerar vilka de är, därför var ett led i produktionsprocessen att undersöka hur de ser på sin identitet. LÄS MER

 3. 3. Insidan ‐ en gemensam konstruktion, utsidan ‐ en välarbetad fasad : En jämförelse av hur Volvo och Land Rover framhäver det unika hos varumärkena i samband med reklamkampanjerna för XC60 och Freelander 2

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Frida Sidnäs; Jennie Åkesson; [2009]
  Nyckelord :Brand; Product platform; Volvo; Land Rover and Communications.; Varumärke; produktplattform; Volvo; Land Rover och kommunikation.;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att vara kostnadseffektiv och utveckla nya bilmodeller i snabb takt använder sig bilföretag av produktplattformar. En produktplattform är ingen fysisk produkt utan varieras med olika komponenter beroende på vilka delar på bilmodellerna som skall vara unika respektive vilka delar som skall vara gemensamma. LÄS MER