Sökning: "Frida Östlund"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Frida Östlund.

 1. 1. Skapar elever betydelse genom grammatik? : Elevtextanalyser av nominalfraser och konnektiver

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna-Klara Berggren; Frida Östlund; [2019]
  Nyckelord :elevtexter; grammatiska aspekter; funktionell grammatik; konnektiver; nominalfraser;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka förekomsten, användandet och funktionen av utbyggda nominalfraser och konnektiver i elevtexter skrivna under nationella proven för årskurs 3. Då nationella provet inte testar elevernas hela skrivförmåga, har vi valt att undersöka två grammatiska aspekter vilka inte omfattas av det interpunktion- och stavningskrav som eleverna bedöms i. LÄS MER

 2. 2. En studie i hur svenska lärare förhåller sig till uppgifter som behandlar generaliserad aritmetik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna-Klara Berggren; Frida Östlund; [2018]
  Nyckelord :Generaliserad aritmetik; tidig algebra; strukturellt tänkande; algebraiskt tänkande; formell algebra;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att öka kunskapen om hur svenska lärare förhåller sig till uppgifter som behandlar generaliserad aritmetik. Generaliserad aritmetik handlar om att upptäcka och generalisera underliggande matematiska strukturer i tal och räkneoperationer. LÄS MER

 3. 3. Nyutexaminerade sjuksköterskor och stress : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Frida Östlund; Marianne Mossberg; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka nyutexaminerade sjuksköterskornas upplevelse av stress i yrket. Metodensom användes var en litteraturstudie som baserade sig på 17 artiklar. Resultatet blev tydligt att stressen var en nedbrytande faktor för de nyutexaminerade sjuksköterskorna. LÄS MER