Sökning: "Frida Alm"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Frida Alm.

 1. 1. DUBBELT UPPDRAG - MELLAN TVÅNG OCH RELATION - En kvalitativ studie om hur behandlingspedagoger på SiS ungdomshem upplever sin yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Frida Alm; Lina Barksten; [2021-09-17]
  Nyckelord :behandlingspedagoger; relationer; befogenheter; makt; allians;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka den dubbla roll som behandlingspedagoger som arbetar inom Statens institutionsstyrelse (SiS) har och vilka strategier de har för att hantera den. Med dubbel roll menar vi att samtidigt som behandlingspedagogerna skall arbeta behandlande och stödjande och ha goda relationer med ungdomarna, också har särskilda befogenheter de ibland behöver använda gentemot ungdomarna. LÄS MER

 2. 2. Open access-böcker som vetenskapligt kommunikationsmedel i en svensk kontext : forskares attityder till den fritt tillgängliga digitala boken

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Frida Rosengren; Lars Lyttkens Lindén; [2017]
  Nyckelord :scholarly communication; open access; monograph; book; electronic books; digital books; academic libraries; attitudes; social construction of technology SCOT ; unified theory of acceptance and use of technology UTAUT ; technology acceptance model TAM ; ALM; library and information studies vetenskaplig kommunikation; bok; elektroniska böcker; digitala böcker; högskolebibliotek; attityder; ABM; biblioteks- och informationsvetenskap; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Scholarly books still play an important role in some scientific disciplines, mainly the humanities and some social sciences. Publication in open access format is still not a requirement when it comes to scholarly books in Sweden, but will likely be in the near future. LÄS MER

 3. 3. "Jag vill ta en bild på det som jag önskar mig"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Rebecca Alm; Frida Rosengren; [2015]
  Nyckelord :Barns perspektiv; Delaktighet; Fallstudie; Förskola; Inflytande; Pedagogisk dokumentation; Styra;

  Sammanfattning : ”Jag vill ta en bild på det som jag önskar mig” En fallstudie om barns möjlighet att styra dokumentationstillfällen på en förskola.Under de senaste åren har det skett stora förändringar i den Svenska förskolan. Läroplanen för förskolan reviderades år 2010 där strävansmål och riktlinjer togs bort respektive lades till. LÄS MER

 4. 4. Returns Management inom e-handeln – ett sätt att skapa en mer effektiv returhantering? : En kvalitativ studie om hur e-handelsföretag kan utveckla ett systematiskt Returns Management-arbete med sina konsumentreturer.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Fanny Alm; Frida Fahlén; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Det älskade biblioteket: en diskursanalys av debatten kring Malmö stadsbiblioteks visioner

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Charlotta Ekman; Frida Carlgren; [2010]
  Nyckelord :discourse; public library; Malmö Public Library; debate; media; role; democracy; market. ABM; diskursanalys; diskurs; Malmö stadsbibliotek; folkbibliotek; discourse analysis; ALM; biblioteksdebatt; roll; demokrati; marknad; biblioteks- och informationsvetenskap ; Social Sciences; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : What is a public library? This is the fundamental question our thesis deals with on a broader level. Should it simply be a collection of books, an experience centre or an information centre – or perhaps something else? The purpose of this Master’s thesis is to carry out a discourse analysis of the media debate concerning Malmö public library that took place in 2009 and of the library´s strategical plan The Darling Library in the world – ditt liv, dina drömmar, ditt bibliotek, and through this analysis identify views and opinions that are expressed on the purpose of the public library. LÄS MER