Sökning: "Frida Andersson Nerme"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Frida Andersson Nerme.

  1. 1. Unik genom varumärkesidentitet - en studie av boutiquehotells varumärkesidentitet

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

    Författare :Sofia Karlsson; Frida Andersson Nerme; [2013]
    Nyckelord :differentiering och relationsmarknadsföring.; image; Nyckelord: varumärke; identitet; Social Sciences;

    Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Unik genom varumärkesidentitet - en studie av boutiquehotells varumärkesidentitet Författare: Frida Andersson Nerme & Sofia Karlsson Handledare: Christian Fuentes Nivå: C-uppsats Institution: Service Management, Campus Helsingborg - Lunds Universitet Datum: 2013 augusti Problemformulering: Ur hotellkedjornas standardiserade karaktär har boutiquehotellen vuxit fram som ett alternativ till det individuella. För att överleva på den hårt konkurrerade marknaden i London krävs en väl utförd differentieringsstrategi. LÄS MER