Sökning: "Frida Arvidsson"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Frida Arvidsson.

 1. 1. Resulterar förbudet mot utlämning av svenska medborgare i ett "safe haven" för vissa brottslingar? – En empirisk studie av utlämningsärenden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Frida Arvidsson; [2020]
  Nyckelord :folkrätt; straffrätt; rättssociologi; utlämning; utlämningslagen; aut dedere aut judicare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I det internationella samarbetet som rör utlämning på grund av brott finns den folkrättsliga principen aut dedere aut judicare. Den innebär att om en stat vägrar att utlämna en person, ofta mot bakgrund av att personen är medborgare i den staten, kan staten åta sig att lagföra personen för den brottslighet hen är misstänkt för. LÄS MER

 2. 2. Recipes for Sustainability Success: Serving Seven Strategic Solutions

  L3-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Hanna Angel; Giulia Ardito; Karolina Arvidsson Kvissberg; Margot Brahmi; Diego Cattolica; María Gabriela Cordero Vasquez; Lorraine Guerin; Frida Hansson; David Helsing; Tristan Hess; Taein Jung; Maria Amosa Diamara Jäppinen; Nikki Kelderman; Qintong Liu; Dominika MacHek; Banne Matutu; Andreea Miu; Joshua Newton; Ana Cristina Nieto Enrigue; Indra Jeeva Kumari Palugaswewa; Michael Port; Angelica Rivera Diaz; Corey Stewart; Simo Sulkakoski; Michael Toulch; Niklas Wehner; Julia Winslow; Alexandra Wu; [2018]
  Nyckelord :Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Praktiska förslag på teoretisk grund : Didaktiska redskap för svensklärarens narratologiska verktygslåda

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Frida Arvidsson; [2017]
  Nyckelord :De polyglotta älskarna; narratologi; homodiegetisk berättare; heterodiegetisk berättare; autodiegetisk berättare; fokalisering; analeps; proleps; litterär kompetens;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån en narratologisk analys av Lina Wolffs De polyglotta älskarna diskutera hur Gérard Genettes narratologiska begrepp homo-, hetero- och autodiegetisk berättare, fokalisering, analeps och proleps kan göras tydliga och greppbara för elever i den svenska gymnasieskolan. Utifrån Örjan Torells modell för litterär kompetens diskuterar jag sedan hur begreppen kan presenteras och förklaras för att förstås av elever i svenskundervisningen. LÄS MER

 4. 4. Reducering av flaskhalsar i en kundorderstyrd produktion : En fallstudie på IV Produkt med fokus på kötidsreducering

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Frida Arvidsson; Lina Karlsson; Jessica Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Lean Production; Flaskhals; kundorderstyrd produktion; köbildning; planering; synkronisering; slutmontering;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att förstå hur flaskhalsar påverkar produktiviteten genom att applicera de teoretiska kunskaperna i praktiken och sätta teorin i ett sammanhang. För att skapa en effektiv produktion bör flaskhalsar elimineras eller hanteras på bästa möjliga sätt. LÄS MER

 5. 5. Nyreformationens otroshjälte och Jesus : Om bakgrunden till, jesusbilden i och framgången för ”Bibelns lära om Kristus”, författad av Viktor Rydberg 1862

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Frida Arvidsson; [2017]
  Nyckelord :Viktor Rydberg; nyreformationen; Bibelns lära om Kristus; jesusbild; svensk religionsdebatt under 1800-talet;

  Sammanfattning : This essay aims to investigate the contemporary context in which Bibelns lära om Kristus, authored by Viktor Rydberg in 1862, was written and received. By claiming the human nature of Christ, he evoked massive response. LÄS MER