Sökning: "Frida Augustsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Frida Augustsson.

 1. 1. Seriemördares verkliga offer

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Frida Augustsson; [2018]
  Nyckelord :serial killers; swedish serial killers; victims; characteristics;

  Sammanfattning : Seriemördare är rovdjur som fascinerar samhället på grund av deras farlighet. Forskning fokuserar främst på seriemördaren och offret blir obemärkt. Studier om mordoffrets karakteristika är få och befintlig forskning har fokuserat på få variabler om offret. LÄS MER

 2. 2. Det manliga brottsoffret : En studie om balansgången mellan den förväntade styrkan hos maskuliniteter och den ideala svagheten hos brottsoffret

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Kriminologiska institutionen; Stockholms universitet/Kriminologiska institutionen

  Författare :Frida Augustsson; Carolina Sjöström; [2017]
  Nyckelord :Maskulinitetsgörande; ideala offer; polisförhör; viktimologi; våldsutsatthet;

  Sammanfattning : I samhället tycks det råda konsensus kring att alla brottsoffer ska känna samhällets stöd. I praktiken tycks dock samhällets definition av brottsoffer främst inkludera kvinnor och barn. Det som synliggörs är en brottsofferdiskurs där mannen inte tycks tillmätas samma offerstatus som kvinnan. LÄS MER

 3. 3. Ledarskapsstilar : Har du reflekterat över vem du är?

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Frida Augustsson; Martin Westerberg; [2013]
  Nyckelord :kritiska situationer tekniken; individuellt lärande; reflektion; Leadership styles; critical incident technique; organizational learning; individual learning; reflection; Ledarskapsstilar; organisatoriskt lärande;

  Sammanfattning : I forskningen har organisatoriskt lärande uppmärksammats, men inte institutionaliserats. Det organisatoriska lärandet påverkas i stor grad av nyckelpersoner vilket ledare och mellanchefer är. Organisatoriskt lärande styrs av det individuella lärandet vilket därför har en stor betydelse i sammanhanget. LÄS MER