Sökning: "Frida Beijer"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Frida Beijer.

 1. 1. Talking Solidarity and the Burden of Saving Lives : A Qualitative Case Study on the Common European Asylum System

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Frida Beijer Brondén; Anders Schill; [2015]
  Nyckelord :International relations; CEAS; European Union; Asylum; Migration; Discourse; Solidarity through Burden Sharing;

  Sammanfattning : This thesis examines the difficulties encountered in the process of establishing the CommonEuropean Asylum System, taken from a discursive perspective. The focus of the study isthreefold; why are specific issues highlighted by the European Union Member States, how isthe discursive conflict expressed within the discourse on CEAS, and what definitions ofsolidarity are promoted by the Member States. LÄS MER

 2. 2. Re-design av kommunikationsbyrån Åkesson & Currys webbsida : En rapport som beskriver produktionsprocessen för kommunikationsbyråns nya webbsida

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Frida Beijer; [2013]
  Nyckelord :web-design; re-design; usability; logotype; navigation; webbdesign; re-design; användbarhet; logotyp; navigation;

  Sammanfattning : Den här rapporten redovisar produktionsprocessen för en re-design av en webbsida. Kommunikations-byrån Åkesson & Currys webbsida har funnits i över fem år. I dagsläget tycker inte företaget att webbsidan representerar vilka de är, därför var ett led i produktionsprocessen att undersöka hur de ser på sin identitet. LÄS MER

 3. 3. Identitetspresentation på Instagram : En studie i användares upplevelser och attityder till sin identitetspresentation på Instagram

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Frida Beijer; Pernilla Widelund; [2012]
  Nyckelord :identity; self-presentation; self-image; Instagram; social network; social media; photo-sharing; image; sociology;

  Sammanfattning : In recent years, the internet has exploded of images. Not at least in the popular photo-sharing network Instagram as one of the fastest growing social network for the moment. Millions of people around the world share pictures and expose themself for friends and family. LÄS MER

 4. 4. Kunskap och attityder angående miljöbilar - en enkätstudie i Malmö stad.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Frida Beijer; [2005]
  Nyckelord :Miljöbil; Kunskap; Attityd; Parkering; Environmental studies; Miljöstudier; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Gatukontoret i Malmö planerar att börja tillhandahålla ekonomiskt förmånliga parkeringsmöjligheter för miljöbilar, i syfte att stimulera användningen av dylika fordon. Detta examensarbete utgör en förstudie som Gatukontoret i Malmö genomför inför denna åtgärd, vilket i viss mån har påverkat både studiens och uppsatsens utformning. LÄS MER