Sökning: "Frida Bergqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Frida Bergqvist.

 1. 1. Uppfinna hjulet på nytt? : En fallstudie om IT-systems roll vid kunskapsöverföring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Magdalena Bergqvist; Frida Nordenfors; [2018]
  Nyckelord :Knowledge transfer; IT system; SECI model; tacit knowledge; explicit knowledge; consultancy industry; small companies; Kunskapsöverföring; IT-system; SECI-modellen; tyst kunskap; explicit kunskap; konsultbranschen; små företag;

  Sammanfattning : Informationsteknik (IT) har en betydelsefull roll i dagens samhälle och ett av de mest framgångsrika verktygen för att inhämta, bearbeta och bevara data och information är olika typer av IT-system. Studier visar att ett väletablerat IT-system kan möjliggöra kunskapsöverföring inom en organisation. LÄS MER

 2. 2. Går vi mot mer jämställda och jämlika sitcoms? : En kvantitativ innehållsanalys på sitcoms ur ett intersektionellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Sandra Bergqvist; Frida Mårdling; [2018]
  Nyckelord :Intersectionality; Feminism; Gender; The male gaze; Representation; Content analysis; Intersektionalitet; Feminism; Genus; Representation; The male gaze; Innehållsanalys;

  Sammanfattning : This study investigates and maps out sociocultural groups in american sitcoms over two decades, the 1990s and 2010s. It also examines whether characters were portrayed in different stereotypes and how and if the male gaze occurs. All this was done through an intersectional perspective. LÄS MER

 3. 3. 'Dangerous Beauty' : a feminist analysis of the U.S. and the U.K. media’s portrayal of female soldiers through the case of Private First Class Lynndie England

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Frida Bergqvist; [2018]
  Nyckelord :Military; female soldiers; Lynndie England; U.S. media; U.K. media; militarised femininity; deductive content analysis; victimisation; demonisation; trivialisation; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to understand how, and why, the media is sustaining traditional gender norms in their portrayal of female soldiers. The primary material of the study consists of articles published by newspapers in the United States and the United Kingdom, describing PFC. Lynndie England and her actions in the Abu Ghraib scandal. LÄS MER

 4. 4. The Olympic games must be reserved for men : en kvalitativ innehållsanalys av Sportbladets framställning av kvinnliga idrottsdeltagare i OS 1996-2016

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Frida Bergqvist; [2017]
  Nyckelord :idrottskvinnor; Mänskliga rättigheter; Human rights; stereotyper; Genus; idrott; feminism; media; Sportbladet; OS; Social Sciences;

  Sammanfattning : Idrottskvinnor och deras prestationer marginaliseras och trivialiseras av massmedier genom en genusstereotypisk framställning. Samtidigt påvisar forskning att media är en av de mest inflytelserika formerna för att generera könsvärden. LÄS MER

 5. 5. Dold styrning och disciplinerade känslor : En kvalitativ studie om medarbetares upplevelser av flexibelt arbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lina Rosén; Frida Bergqvist; [2016]
  Nyckelord :Flexibelt arbete; styrning; känslor;

  Sammanfattning : Det flexibla arbetet blir allt mer vanligt och får ökad legitimitet i dagens samhälle. Flexibilitet ses som en eftertraktad förmån som ger medarbetare frihet att strukturera sin arbetstid, distansarbeta och organisera innehållet i arbetet. LÄS MER