Sökning: "Frida Björklund"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Frida Björklund.

 1. 1. Dashboard - ett verktyg för beslutstöd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Felicia Gruber; Frida Björklund; [2018]
  Nyckelord :Business Intelligence; dashboard; design; kommunikation; KPI; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : De senaste åren har mängden data expanderat och det ställs högre krav på företag att kunna hantera denna data. Business Intelligence, vidare kallat BI, underlättar för verksamheter att samla in, lagra samt analysera sin data och ta beslut utifrån analysen. Ett sätt att presentera datan är genom BI-dashboards. LÄS MER

 2. 2. Why have an Active Board of Directors? : A Quantitative Study of SMEs

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Frida Björklund; Hanna Dahlström; [2016]
  Nyckelord :board; board of directors; directors; board members; chairman; CEO; agency theory; resource dependence theory; stewardship theory; control; service; network; outside directors; inside directors;

  Sammanfattning : In Sweden all limited liability companies are required to have a board of directors. The board of directors’ task is to manage the business of the firm, but in recent years boards have been subjected to critical review in the media, questioning the tasks and structure of the board. LÄS MER

 3. 3. Upplevelseturism : En uppsats om hur upplevelser bidrar till marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Evelina Björklund; Frida Hjellström; [2016]
  Nyckelord :Upplevelseturism; experience; natur; marknadsföring; upplevelse; turism; naturturism; landsbygd; word of mouth; upplevelseindustrin;

  Sammanfattning : Naturturism är en trend som ökar i efterfrågan världen över och det är främst naturupplevelser som eftertraktas. En upplevelse är något som sker under en specifik tid i ett upplevelserum och som är för kunden unik och personlig. LÄS MER

 4. 4. Targeted sanctions and the non-disclosure of evidence : How to obtain mechanisms for an effective judicial review

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Frida Björklund; [2016]
  Nyckelord :EU; targeted sanctions; non-disclosure of evidence; Kadi; fundamental rights; effective judicial review; transparency; closed material procedures; special advocates;

  Sammanfattning : The EU has for some time imposed sanctions against individiduals, i.e. targeted sanctions. These sanctions have had impacts on the listed individual in forms of limited procedural rights due to inter alia the limited disclosure of evidence. LÄS MER

 5. 5. "Det är nästan i alla ämnen som det finns svåra ord"

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Frida Björklund; [2015]
  Nyckelord :Swedish as a second language; vocabulary knowledge; language developing education; strategies for word comprehension; svenska som andraspråk; ordförståelse; språkutvecklande ämnesundervisning; strategier för ordförståelse;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate what differences there are in vocabulary comprehension between pupils with Swedish as a first and second language. The strategies used for understanding unknown words are also investigated. LÄS MER