Sökning: "Frida Blad"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Frida Blad.

 1. 1. Hälso- och sjukvårdens krav på informerat samtycke - en studie av dess ersättningsrättsliga betydelse

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Frida Noldin; [2010-08-06]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; Ersättningsrätt;

  Sammanfattning : Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) innehåller numera en skyldighet för vårdpersonalen att informera patienten om bland annat hälsotillstånd, planerade åtgärders omfattning samt förknippade risker med sådana, och att inhämta samtycke till samtliga åtgärder som företas. För dessa krav på information och samtycke används ofta begreppet informerat samtycke. LÄS MER

 2. 2. Dags för Tjänsteföretagen! : En studie av de faktorer som påverkar tjänsteföretags internationaliseringsprocess

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

  Författare :Frida Blad; Annika Karlsson; Catrin Stighammar; [2009]
  Nyckelord :tjänsteföretag; tjänsteexport; internationaliseringsprocess;

  Sammanfattning : Tjänsteexport är en växande sektor, samtidigt som det är ett relativt outforskat område. Problemet som uppstår vid export av tjänster är att de är så olika produkter att de klassiska internationaliseringsmodeller som finns idag inte går att applicera. Det är även stor skillnad på olika typer av tjänster. LÄS MER