Sökning: "Frida Blomberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Frida Blomberg.

 1. 1. "Det nya normala" - Vad innebär det egentligen? : Organisationskulturens förändring i och med hybridarbete

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Ida Axelsson; Frida Blomberg; [2023]
  Nyckelord :organisationskultur; organisationsförändring; aktivitetsbaserat kontor; hybridarbete; distansarbete; covid-19; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Undersökningen är skriven för att få en bild av hur organisationskulturen har förändrats i och med det förändrade arbetssätt som covid-19 pandemin bidrog med, samt vad som skulle göra att de anställda vill arbeta mer på kontoret. Följderna efter pandemin har skapat det “nya normala”, därigenom är det intressant att se hur det påverkar organisationerna och vad som händer inom dem. LÄS MER

 2. 2. Ja, jag ville köpa den där tröjan – vad då, då? : En kvalitativ studie om faktorer vid köpbeslut av mode och kläder utifrån hållbar konsumtion, TikTok och marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och it

  Författare :Valéry Belvroy; Frida Johansson Blomberg; [2023]
  Nyckelord :consumer buying process; purchasing decisions; sustainable consumption; TikTok; marketing; platform logic; cognitive dissonans; attitude-behavior gap;

  Sammanfattning : Den här kvalitativa studien undersöker hur marknadsföring på TikTok påverkar konsumenters köpbeslutsprocess och köpbeslut – med särskilt fokus på konsumtion av mode och kläder. Vidare vill den här studien klargöra för de faktorer som driver konsumenter att bryta sina uttalade värderingar och intentioner under köpbeslutsprocessen i förhållande till hållbarhetsaspekterna. LÄS MER

 3. 3. En etnografisk studie om möjligheter och hinder kring samverkan mellan elevhälsa och lärare på högstadiet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Annie Blom Björk; Frida Blomberg; [2021-02-18]
  Nyckelord :samverkan; elevhälsa; förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att öka kunskapen om en skolas elevhälsa och hur skolans lärare tillsammans med elevhälsan arbetar kring samverkan. Frågeställningarna berör möjligheter och hinder till samverkan mellan professioner. LÄS MER

 4. 4. Oskäligt lång tid: En undersökning av befrielsegrunden i 51 kap. skatteförfarandelagen och hur svensk rätt förhåller sig till Europadomstolens praxis rörande artikel 6 i EKMR

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Frida Blomberg; [2020]
  Nyckelord :skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : According to Chapter 51 Section 1 (3) of the Swedish Tax Procedure Act, skatteförfarandelagen (2011:1244), the STPA, there is a possibility to be granted exemption from tax surcharges if the length of the tax proceedings has been excessive. The purpose of this paper is to examine Chapter 51 Section 1 (3) of the STPA and to analyze the relationship between Swedish applicable law and the right to a trial within a reasonable time (Article 6 Section 1 of the European Convention on Human Rights) according to the European Court of Human Rights, the ECtHR. LÄS MER