Sökning: "Frida Carlqvist"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Frida Carlqvist.

 1. 1. ”Det talades om ’flyktingbarn’ trots att frågan varken rör barn eller flyktingar” : en analys av hur ensamkommande ungdomar gestaltas på fyra svenska ledarsidor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Frida Carlqvist; [2018]
  Nyckelord :framing analysis; unaccompanied children and minors; editorial pages; securitization; the other; Social Sciences;

  Sammanfattning : This paper studies how unaccompanied children and minors are framed on editorial pages in four national Swedish newspapers. The purpose is to analyze how the editorial pages are forming and contributing to a frame of unaccompanied children and minors in the wake of the so-called ’refugee crisis’ in Europe during the fall of 2015. LÄS MER

 2. 2. ”We are not afraid": En komparativ analys över statsledares reaktioner på terrorattentat i Europa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Carlqvist; [2018]
  Nyckelord :terrorism; securitization; discourse; securitizing move; threat from terror; counter-terrorism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In recent years, terror attacks have been a common occurrence and topic of conversation in Europe. After attacks struck countries such as Sweden, United Kingdom and France, state leaders have spoken out, providing strategies to move forward and measures to be taken against terror. LÄS MER

 3. 3. “A Muslim woman is a female Jihad warrior always and everywhere” - En komparativ studie om kvinnors roll i Al-Qaeda och Islamiska Staten

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Carlqvist; Agnes Liljegren; [2016]
  Nyckelord :feminism; jihad; metod; mål; struktur; IS; Al-Qaeda; Terrorism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Kvinnors roller i terrororganisationer synliggörs sällan, trots att de ofta är fundamentala för gruppernas överlevnad och utveckling. I denna komparativa studie jämförs kvinnors roller i Al-Qaeda och IS och försöker därmed belysa deras deltagande i grupperna. Peter R. LÄS MER