Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Social och fysisk språkmiljö i förskolan : en kvalitativ studie om förskolläraressyn på en språkstimulerande miljö i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Frida Carlström Parkkinen; Jenny Badlund; [2021]
  Nyckelord :samspel; kommunikation; material; språkstimulerande strategier; social språkmiljö; fysisk språkmiljö;

  Sammanfattning : Studien behandlar förskollärares syn på en social och fysisk språkstimulerande miljö i förskolan. Detta med fokus på förskollärares användning av språkstimulerande strategier samt utformningen av en flexibel lärmiljö som kan främja barns utveckling och lärande. LÄS MER

 2. 2. Viljan att stanna kvar : En kvalitativ undersökning av retention och motivationur ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Frida Greve; Mathilda Carlström; [2020]
  Nyckelord :retention; motivation; employee perspective; officials; retention; motivation; medarbetarperspektiv; tjänstemän;

  Sammanfattning : I Sverige är retention, alltså kvarhållandet av anställda, relativt outforskat. Därför är syftet medstudien att undersöka vilka faktorer i arbetet som bidrar till att individer väljer att stanna kvar hossamma arbetsgivare under en längre tid. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad vid vård av äldre personer med urininkontinens – en kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Johanna Andersson; Frida Carlström; [2020]
  Nyckelord :Geriatrik; omvårdnad; personcentrerad vård; sjuksköterska; urininkontinens.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka 30 - 40 procent av personer över 65 år uppskattas ha besvär med urininkontinens och det förekommer felaktiga uppfattningar om att det är en del av det normala åldrandet. Urininkontinens kan påverka den drabbade äldre personens fysiska, sociala och psykosociala hälsa med nedsatt livskvalitet som följd. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares arbete med högläsning och samtal : En studie om hur högläsning och samtal kan stimulera de yngre barnens språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Frida Enström; Hanna Galante Carlström; [2017]
  Nyckelord :Förskollärare; bilderbok; högläsning; samtal och språkutveckling.;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att undersöka hur fyra förskollärare beskriver sitt arbete med högläsning och samtal utifrån bilderböcker med de yngre barnen i förskolans vardagliga verksamhet. Vidare är syftet att nå kunskap om förskollärares erfarenheter av hur högläsning och samtal kan bidra till de yngre barns språkutveckling. LÄS MER

 5. 5. Att vara förälder till ett barn med cancer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Frida Carlström; Alexandra Lindberg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER