Sökning: "Frida Cederlöf"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Frida Cederlöf.

  1. 1. Upplevelsen kring en fysisk livsförändring : En studie som undersöker 4 personers upplevelse av att avvika och tillhöra normen

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

    Författare :Frida Cederlöf; [2013]
    Nyckelord :Norm; stigma; ideal och skam;

    Sammanfattning : This is a qualitative study that has investigated four people's experiences of making a physical change of life. With narrative depth interviews, the study was characterized by the informants own experience of their experiences and thoughts. LÄS MER