Sökning: "Frida Collin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Frida Collin.

 1. 1. Självtest Benstyrka för objektiv testning och enkel träning hos patienter på väg tillbaka till arbetsmarknaden– en pilotstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Frida Collin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa utgör idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning och studier visar att fysisk träning kan användas som behandling. God benfunktion underlättar fysisk aktivitet. Inför återgång i arbete finns ett behov av enkel träning av benstyrka och benfunktion samt objektiva mått för att följa effekten av träningen. LÄS MER

 2. 2. A Study of Technical Solutions for IoT End Devicesand an Evaluation Guide for Their Performance

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :FRIDA LINDBERG; EDVIN COLLIN; [2016]
  Nyckelord :Internet of Things; End Devices; Evaluation Framework; Design Guid-; Internet of Things; Små enheter; Ramverk; Design Guidance Tool; En-;

  Sammanfattning : This thesis presents a mechatronics master degree project held at Tritech TechnologyAB by two students from The Royal Institute of Technology (Stockholm, Sweden).It covers a study of the future agenda with IoT (Internet of Things) and the devel-opment of an evaluation framework for designing end devices in IoT systems. LÄS MER