Sökning: "Frida Dahl"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Frida Dahl.

 1. 1. Upplevd organisationsrättvisa, stress och utbrändhet hos anställda inom Svenska kyrkan

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Frida Dahl; [2016]
  Nyckelord :organizational justice; stress; burnout; priest; deacon; organisationsrättvisa; stress; utbrändhet; präst; diakon;

  Sammanfattning : Sjukskrivningstalet har ökat och ökningen har framförallt skett inom kontaktyrken. Syftet med den aktuella studien var att undersöka om det finns ett samband mellan upplevd organisationsrättvisa, stress och utbrändhet hos anställda inom Svenska kyrkan. LÄS MER

 2. 2. Hur vårdhunden kan påverka äldres hälsa på särskilda boenden : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Amanda Johansson; Frida Dahl; [2015]
  Nyckelord :Hälsoeffekter; litteraturstudie; särskilt boende; vårdhund; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Medelåldern och antal äldre i Sverige ökar. En vanligt förekommande sjukdom hos äldre är demens och många dementa bor på särskilda boenden. Ett särskilt boende bör erbjuda trygghet och ett meningsfullt innehåll som tillfredsställer de äldres individuella behov. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av att vara vakna under operation

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Frida Dahl; Nahid Asplund; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Varumärkets betydelse vid köp av kläder på internet : Ur ett konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Erika Brandt; Frida Dahl; [2015]
  Nyckelord :Varumärke; E-handel; Sökprocess; Motiv till köp; Upplevd risk; Varumärkets betydelse;

  Sammanfattning : E-handeln ökar ständigt och inte minst när det kommer till klädbranschen. Konsumenter värderar tillgängligheten och utbudet som internet erbjuder. Dock upplever konsumenter en större risk med att handla på internet jämfört med en fysisk butik. Det beror på att den fysiska interaktionen mellan produkt och konsument försvinner. LÄS MER

 5. 5. Varför vidareutbildar sig kvinnor inom Försvarsmakten?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Frida Dahl; [2014]
  Nyckelord :Motivation; education; Armed Forces; female soldiers; female officers.; Motivation; vidareutbildning; Försvarsmakten; kvinnliga militärer; kvinnliga specialistofficerare.;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka varför kvinnor som gått militär grundutbildning väljer att vidareutbilda sig till specialistofficerare. Respondenterna utgjorde fem kvinnliga specialistofficerare i åldrarna 22 till 34. LÄS MER