Sökning: "Frida Dahlin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Frida Dahlin.

 1. 1. Fossilfri Fjärrvärme : Möjligheter till konvertering av fossila spetslastpannor hos Falu Energi och Vatten

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik; Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Erik Lorenz; Frida Dahlin; [2018]
  Nyckelord :Fossilfri fjärrvärme; konvertering; spetslastproduktion; bioolja; MFA; RME; HVO.;

  Sammanfattning : After the Paris climate agreement, the requirements were raised on the district heating sector in Sweden to eliminate the fossil fuels from the production. This concerns mainly the peak load production during cold season when the fossil boilers are needed the most. LÄS MER

 2. 2. HBTQ-personers upplevelse av bemötande från vårdpersonal inom vården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Dahlin Amanda; Ekstrand Frida; [2016]
  Nyckelord :Communication; minority groups; health services; patient-professional relations; Kommunikation; minoritetsgrupper; sjukvård; patient-vårdgivare relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: En neutral och direkt kommunikation är en av de mest avgörande faktorerna för en persons upplevelse av bemötande i samhället. Samhället idag bygger på en heteronorm vilket bidrar till ett exkluderande av personer som inte ingår i denna norm, exempelvis HBTQ-personer. LÄS MER

 3. 3. Strategic Corporate Social Responsibility in Rapidly  Growing Firms : As a way of Strengthening the Corporate Brand

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Frida Dahlin; Anna Ledel; [2014]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; Corporate brand; Gazelle company;

  Sammanfattning : Title: Strategic Corporate Social Responsibility in Rapidly Growing Firms – As a way of Strengthening the Corporate BrandAuthors: Frida Dahlin and Anna LedelSupervisor: Thomas HelgessonExaminer: Venilton ReinertLevel: Bachelor thesisKeywords: Corporate social responsibility, Corporate brand, Gazelle companiesResearch question: How can gazelle companies develop CSR strategies to strengthen their corporate brand?Purpose: The purpose of this research is to investigate how Swedish gazelle companies are taking their rapid growth into consideration when working with CSR as a way of strengthening their corporate brand. This paper aims to examine how Swedish gazelle companies are managing their CSR strategies and if the fact that they are fast growing firms is affecting their strategic work, and in that case how. LÄS MER