Sökning: "Frida Dahlin"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Frida Dahlin.

 1. 1. Gemenskap genom social inkludering eller exkludering? -Möjligheter och hinder i det sociala livet för döva och hörselskadade gymnasieelever i Örebro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Frida Dahlin; [2020]
  Nyckelord :Deaf; Hard of hearing; youths; Sign Language; inclusion; exclusion;

  Sammanfattning : The municipality of Örebro has declared itself to be "The Sign Language Capital of Europe" due to its high ratio of Sign Language users. One explanation is that the National Special Upper Secondary School for deaf and hard of hearing students is placed in Örebro, which makes youths from all over Sweden move to there at an early age. LÄS MER

 2. 2. Multilingualism in the English classroom - Positive and challenging aspects of using students first language as a tool in foreign language education

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Frida Dahlin; [2019]
  Nyckelord :English as a foreign language; EFL; multilingualism; translanguaging;

  Sammanfattning : Due to an increasing number of students in the Swedish schools who has another first language than Swedish, multilingualism is now a feature all teachers must consider – and language teachers in particular. While multilingualism previously was believed to cause intellectual disabilities, more current research has showed the benefits of being proficient in several languages. LÄS MER

 3. 3. Fossilfri Fjärrvärme : Möjligheter till konvertering av fossila spetslastpannor hos Falu Energi och Vatten

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik; Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Erik Lorenz; Frida Dahlin; [2018]
  Nyckelord :Fossilfri fjärrvärme; konvertering; spetslastproduktion; bioolja; MFA; RME; HVO.;

  Sammanfattning : After the Paris climate agreement, the requirements were raised on the district heating sector in Sweden to eliminate the fossil fuels from the production. This concerns mainly the peak load production during cold season when the fossil boilers are needed the most. LÄS MER

 4. 4. Att vara heltidsanställd eller student med extrajobb : Skillnader i arbetsattityder

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Frida Dahlin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. HBTQ-personers upplevelse av bemötande från vårdpersonal inom vården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Dahlin Amanda; Ekstrand Frida; [2016]
  Nyckelord :Communication; minority groups; health services; patient-professional relations; Kommunikation; minoritetsgrupper; sjukvård; patient-vårdgivare relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: En neutral och direkt kommunikation är en av de mest avgörande faktorerna för en persons upplevelse av bemötande i samhället. Samhället idag bygger på en heteronorm vilket bidrar till ett exkluderande av personer som inte ingår i denna norm, exempelvis HBTQ-personer. LÄS MER