Sökning: "Frida Ekdahl"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Frida Ekdahl.

 1. 1. Bildskapandets betydelse för språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Fanny Lövendahl Ekdahl; Frida Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Vem får vara med? : En kvalitativ studie om socialsekreterares perspektiv på barns möjligheter till delaktighet i barnavårdsutredningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Frida Ekdahl; Caroline Fröman; [2018]
  Nyckelord :Barn; delaktighet; kompetens; aktörskap; barnavårdsutredning;

  Sammanfattning : Möjligheterna för barn att vara delaktiga i barnavårdsutredningar varierar och det förekommer även svårigheter med att skapa förutsättningar för delaktighet. För att bättre förstå detta, undersöker den här studien socialsekreterares perspektiv på hur barns möjligheter till delaktighet ter sig och i vad mån socialsekreterare beskriver barn som kompetenta aktörer eller inte. LÄS MER

 3. 3. NOA Relaxation : stressreduktion på flaska?

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Johanna Bolldén; Frida Ekdahl; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med denna studie var att undersöka om den stressreducerande drycken NOA relaxation, innehållande L-theanin och Citronmeliss, har någon fysiologisk samt psykologisk effekt på kvinnliga ishockeyspelare vid konsumtion. Studien undersökte även hur ishockeyspelarnas prestationsförmåga vid kognitiva datortester påverkades vid intag av NOA relaxation. LÄS MER

 4. 4. Simulering av Oorts moln och nära planeter

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknisk fysik

  Författare :Frida Strömbeck; Alexander Bore; Charbel Rizk; Calle Ekdahl; [2014]
  Nyckelord :kometbanor; cometary orbits; Oort;

  Sammanfattning : AbstractTo examine the influence of different surroundings on cometary orbits we used computer simulations. They showed that there are at least two different sources for the comets that make up the Oort cloud. They also showed that the galactic tide and star passages can send comets ofthe Oort cloud into the solar system. LÄS MER