Sökning: "Frida Enström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Frida Enström.

 1. 1. PSYKOLOGSTUDENTERS INSTÄLLNING TILL EMPATI I RELATION TILL PSYKOLOGYRKET

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Frida Mikko; Hilda Enström; [2019]
  Nyckelord :empati; psykologstudenter; JSPE-S;

  Sammanfattning : Empati är en viktig del i vårdande yrken då den har visat sig ha en positiv inverkan på patienternas utfall. Tidigare studier har däremot funnit att empatin hos studenter vid vårdutbildningar sjunker efter utbildningspraktiken. Det finns dock en brist av studier gjorda på psykologstudenter vilket denna studie ämnar att bidra med. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av hållbarhetsredovisning : En studie som visar viktiga faktorer vid aktieägarnas utvärdering och jämförelser av hållbarhetsredovisningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Frida Enström; Emma Hermanssson; [2017]
  Nyckelord :CSR; sustainability report; shareholder; evaluation; stakeholder theory; legitimacy theory; CSR; hållbarhetsredovisning; aktieägare; utvärdering; intressentteori; legitimitetsteori;

  Sammanfattning : Bakgrund Idag inkluderas arbetet med CSR i företagens verksamheter och de upprättar också hållbarhetsredovisningar vilket är en följd av ökade påtryckningar från samhället och företagets intressenter, däribland aktieägare. Tidigare studier konstaterar att informationen i hållbarhetsredovisningar varierar väldigt mycket vilket försvårar möjligheten att som läsare kunna utvärdera olika hållbarhetsredovisningar och jämföra mellan olika företag. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares arbete med högläsning och samtal : En studie om hur högläsning och samtal kan stimulera de yngre barnens språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Frida Enström; Hanna Galante Carlström; [2017]
  Nyckelord :Förskollärare; bilderbok; högläsning; samtal och språkutveckling.;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att undersöka hur fyra förskollärare beskriver sitt arbete med högläsning och samtal utifrån bilderböcker med de yngre barnen i förskolans vardagliga verksamhet. Vidare är syftet att nå kunskap om förskollärares erfarenheter av hur högläsning och samtal kan bidra till de yngre barns språkutveckling. LÄS MER