Sökning: "Frida Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden Frida Eriksson.

 1. 1. Alla är vi olika, men olika är bra : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar och beskrivningar kring arbetet med inkludering av barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Lena Joansson; Frida Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Inclusion; Children with special needs; Conceptions; Phenomenography; Inkludering; Barn i behov av särskilt stöd; Uppfattningar och Fenomenograf;

  Sammanfattning : AbstractThe purpose of our study is to contribute with knowledge about how preschoolteachers perceive and describe the inclusion of children in need of special support.Based on the purpose of the study, three research questions are formulated. LÄS MER

 2. 2. Beslutsprocesser och verkställande inom matvaruhandel i samband med covid-19 : En inblick av åtgärder i en av Sveriges största matvarubutiker

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Frida Pettersson; Josefin Wallin Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Executive measures; decision-making processes; covid-19  ; Verkställande åtgärder; beslutsprocesser; covid-19;

  Sammanfattning : I början av 2020 spreds sig coronaviruset globalt i hela världen och länder blev tvingade till att göra en omställning för att stoppa coronavirusets framfart. Resultatet av omställningarna sågs även i Sverige där Folkhälsomyndigheten införde rekommenderade restriktioner för den svenska befolkningen. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors attityder till smärtbehandling för opioidberoende patienter : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Frida Eriksson; Marika Bjärgestad; [2021]
  Nyckelord :Attitudes; Nurse’s; Opioid dependence; Pain; Attityder; Opioidberoende; Sjuksköterskor; Smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund Smärta är en subjektiv upplevelse och smärtbehandling bör därför utformas olika beroende på individens smärtupplevelse. Att lindra lidande och smärtbehandla alla patienter där behovet finns är en del av sjuksköterskans arbetsuppgifter. LÄS MER

 4. 4. Miljöjournalistikens David och Goliat : En kvantitativ innehållsanalys av hur Greta Thunberg och Donald Trump har gestaltats i klimatfrågan i svenska tidningar under 2019

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Frida Nordin; Anna Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Klimatförändringar; Greta Thunberg; Donald Trump; gestaltningsteorin; personifiering; det polariserade medielandskapet.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur två av klimatdebattens största opinionsledare, Greta Thunberg och Donald Trump, har gestaltats i svenska tidningar under 2019. Frågeställningar: I vilken utsträckning finns det en relation mellan om Greta Thunberg och Donald Trump framställs positivt och negativt i förhållande till tidningens politiska färg? Vilka, om några, skillnader finns det i hur Greta Thunberg och Donald Trump har gestaltats i klimatfrågan i svenska tidningar under 2019? Teoretiskt ramverk: Det polariserade medielandskapet, gestaltningsteorin, dagordningsteorin och personifiering. LÄS MER

 5. 5. "Du ska opereras inom 24 timmar" : En intervjustudie om patientens upplevelse av att vänta på en akut operation

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Nicole Baldemark; Frida Eriksson; [2020]
  Nyckelord :operation; information; oro; väntan; upplevelse; preoperativ; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Preoperativ oro är vanligt förekommande i väntan på operation. För att lindra denna oro har vårdpersonalen stor betydelse och vikten av information är avgörande. Denna studie syftar till att undersöka patienters upplevelse av att vänta på en akut operation inom 24 timmar. LÄS MER