Sökning: "Frida Fogelström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Frida Fogelström.

  1. 1. Pedagogers talspråksutvecklande arbete i samlingen med 1-3-åringar

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Lotten Fogelström; Frida Lundquist; [2014]
    Nyckelord :talspråksutveckling; pedagog; samling; förskola; 1-3 år;

    Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur pedagoger i förskolans yngre åldrar (1-3 år) arbetar talspråksutvecklande under samlingarna. Vi förstod ganska snabbt att det inte gjorts så mycket forskning på små barns talspråksutveckling; sådan forskning har snarare handlat om de äldre förskolebarnen samt skolbarnen. LÄS MER