Sökning: "Frida Glas"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Frida Glas.

 1. 1. Ljuskälla : Från ljusbord till armatur genom den ställbara bordsskivan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för design (DE)

  Författare :Frida Karlsson; [2015]
  Nyckelord :Möbeldesign; Formgivning; Ljusbord; Ljus; Nordiskt ljus; Lightify; Glas; Furu; Kolstål;

  Sammanfattning : On the market there is a gap between the functional and the aesthetic light tables. It is in this gap, I have chosen to work. As the light table is a piece of furniture that usually is used only a few hours a day, I have expanded the application area by exploring the possibilities of light in the table. LÄS MER

 2. 2. Kan vi börja prata om mens nu, tack?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för design (DE)

  Författare :Frida Lundén; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I mitt examensarbete har jag arbetat fram en glaskollektion med tema mens. Målet med mitt arbete var dels att höja mensen ur tabut, dels att ge bruksglaset en ny scen. LÄS MER

 3. 3. Brandteknisk Riskvärdering Sveaplan Köpcentrum

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Björn Arvidsson; Nellie-Kim Millbourn; Christoffer Schön; Frida Svensson; [2013]
  Nyckelord :Brandteknisk riskvärdering; utrymning; Sveaplan köpcentrum; galleria; FDS; Simulex; @Risk; kritiska förhållanden; brandscenarier; brandgaslager; tidsmarginal; personsäkerhet Fire safety evaluation; evacuation; shopping center; critical conditions; fire scenarios; time margin; human safety; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Abstract The main purpose of the report is to examine the egress safety at Sveaplan köpcentrum in Eskilstuna in case of fire. Sveaplan köpcentrum is a shopping mall with different kinds of shops and a restaurant. When visiting the shopping centre two of the compartments were empty and two fictitious companies were therefore pursued. LÄS MER

 4. 4. Vindla : En ljudabsorbent för offentliga miljöer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för design, DE

  Författare :Frida Åberg; [2011]
  Nyckelord :designprocessen; ljudabsorbent; ljudmiljö;

  Sammanfattning : Abstract Flygplatser och tågstationer är exempel på platser fulla av liv och rörelse där många människor passerar varje dag. Lokalerna är oftast vidsträckta, kala och sterila. Avsaknaden av mjuka textila material medför att ljudet studsar mellan hårda ytor av betong, metall och glas vilket bidrar till en bullrig ljudmiljö. LÄS MER