Sökning: "Frida Gottfridsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Frida Gottfridsson.

  1. 1. Erfarenhetens påverkan på följsamheten till hygienrutiner vid PVK-sättning - En intervjustudie

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

    Författare :Marcus Gottfridsson; Frida Renwert; [2014]
    Nyckelord :Erfarenhet; Följsamhet; Hygienrutiner; PVK; PVK-sättning; Sjuksköterska;

    Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning har visat på att sjuksköterskor överlag har en låg följsamhet till hygienrutiner. Det finns evidens att sjuksköterskor blir sämre på att implementera forskning i sitt dagliga arbete desto längre de arbetar. LÄS MER