Sökning: "Frida Gren"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Frida Gren.

 1. 1. Egenvårdens förutsättningar : Hinder och stöd vid diabetes mellitus typ 2

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Amanda Hellstrand; Frida Gren; [2018]
  Nyckelord :Orem; patientutbildning; personcentrerad vård; prevention; vanor.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 ökar globalt, den klassas som nästa epidemi. Orsakerna till epidemin beror på flera komplexa faktorer, vilket kräver insatser från varje nivå i samhället. LÄS MER

 2. 2. ADHD i skolan och på fritidshemmet : En fallstudie om resursfördelning och stöd för elever med ADHD, i skolans olika verksamheter

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Sofia Vernersson; Frida Gren; [2017]
  Nyckelord :ADHD; pedagogik; elevassistent; fritidshem; grundskola; fritidspedagog;

  Sammanfattning : Neuropsykiatriska diagnoser blir allt vanligare i dagens samhälle. Elever i skolan och på fritidshemmet kan behöva särskilt stöd för att klara av sin vistelse vid dessa instutitioner. LÄS MER

 3. 3. "En genuin smak av Bohuslän, tack!" - En fallstudie om restaurangers uppfattning av turisters efterfrågan på lokal mat

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; Göteborgs universitet Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Elin Jacobsson; Frida Levin; [2011-06-17]
  Nyckelord :genuin smak; lokal mat;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats Kulturgeografi och geografi med kulturgeografisk inriktning.... LÄS MER