Sökning: "Frida Hägg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Frida Hägg.

 1. 1. Livet bakom masken : patienters erfarenheter av non-invasiv ventilatorbehandling vid akut respiratorisk svikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Lovisa Hägg; Frida Adlercreutz; [2022]
  Nyckelord :Life change events; Non-invasive ventilation; Patients; Respiratory failure; Andningssvikt; Icke-invasiv ventilation; Livsavgörande händelser; Patienter;

  Sammanfattning : Non-invasiv ventilation är en vanligt förekommande behandling för patienter som söker akutsjukvård med akut respiratorisk svikt. Behandlingen startas ofta på akutmottagningen och fortsätter därefter på intensiv-, intermediär- eller vanlig vårdavdelning. LÄS MER

 2. 2. ”Du får vara glad att du har överlevt” : Patienters upplevelser av risken för infertilitet till följd av cancerbehandling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Stina Bengtsson; Frida Hägg; [2016]
  Nyckelord :infertilitet; cancerbehandling; upplevelser;

  Sammanfattning : För många som genomgår cancerbehandling kvarstår ofta livslånga åkommor gällande reproduktiv förmåga. Detta innebär på olika sätt mycket lidande för patienten både fysiskt och psykiskt. Genom att utforska patienters subjektiva upplevelser kan de behov som uppstår i situationen lättare bemötas av vårdpersonal och omgivning. LÄS MER

 3. 3. RÅHKULTUR

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Frida Hägg; Sara Trollér; [2008]
  Nyckelord :kulturella värden; csr; upplevelser; varumärke; produktdifferentiering; Trade; Handel; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER